วิธีการติดตั้ง Directadmin สำหรับ Centos

วิธีการติดตั้ง Directadmin สำหรับ Centos
  • 30
    ส.ค.

วิธีการติดตั้ง Directadmin สำหรับ Centos

logo-directadmin

ทำการอัพเดทโปรแกรม Centos ล่าสุด สำหรับ VPS By NineVPS

# yum update -y

ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่ Directadmin จำเป็นต้องใช้

# yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed

ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Directadmin

# wget http://www.directadmin.com/setup.sh

ตั้งค่า Permission เป็น 755

# chmod 755 setup.sh

รันตัวติดตั้ง

# ./setup.sh

Please enter your Client ID :  – ใส่เลข client id

Please enter your License ID : – ใส่เลข license id

Please enter your hostname : – ใส่ hostname ของคุณ

is this correct ? y

และหลังจากนั้นจะถามความถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้วก็ ตอบ y

ต่อไปก็จะเป็นออฟชั่นต่างๆในการติดตั้ง
เริ่มแรก ก็จะถามว่า จะติดตั้งแบบ customapache หรือ custombuild ก็ให้เลือก 2

เมื่อติดตั้ง DirectAdmin เสร็จแล้ว ระบบจะแจ้ง Password ของ admin สำหรับ เข้าใช้งานระบบ DirectAdmin